Home · ICT Oplossingen · CANEXIS™ Endoscopie Oplossing

CANEXIS™ Endoscopie Oplossing

De endoscopie afdeling vervult een fundamentele rol bij het diagnosticeren van patiënten. De budgettaire druk binnen ziekenhuizen enerzijds en de toenemende procedures en ingrepen binnen de endoscopie afdeling anderzijds, dwingen het ziekenhuis tot een efficiëntere planning en opvolging van deze dienst.

Los van de dagelijkse praktische uitdagingen op de werkvloer, is er ook steeds meer nood aan accurate management informatie over de performantie en de kwaliteit van de endoscopie afdeling. Bovendien is ook het onderwerp “traceerbaarheid” een onmiskenbaar onderdeel geworden binnen een modern ziekenhuis.

CANEXIS™ Endoscopie Oplossing is de ideale tool voor de ondersteuning van de dagdagelijkse werking van een endoscopie afdeling, dat daarnaast ook waardevolle informatie aanbiedt aan het ziekenhuismanagement.

PLAN. TRACK. ELEVATE.

Canexis Endoscopy Solution Overview
MEER BEREIKEN MET DE MIDDELEN DIE TER BESCHIKKING STAAN

De CANEXIS Endoscopie Oplossing maakt uw gehele afdeling meer efficiënt. Hierdoor komt tijd beschikbaar voor andere activiteiten met hogere prioriteiten en kunnen middelen beter ingezet worden. In plaats van het handmatig controleren van endoscopen beheert de software de opslagtijd van uw endoscopen.Of kan bijvoorbeeld de workflow beter beheerd worden waardoor meer patiënten per dag worden geholpen.

DEEL EENVOUDIG INFORMATIE MET UW ELEKTRONISCH PATIËNTEN DOSSIER (EPD)

CANEXIS Endoscopie Oplossing kan geïntegreerd worden met uw elektronisch patiënten dossier. Hierdoor is het raadplegen van de planning of patiënten informatie nog eenvoudiger. De software koppelt tevens automatisch de gebruikte endoscoop aan de patiënt. Ook deze informatie kan eenvoudig gedeeld worden met het EPD.

TRACEER EN BEHEER UW ENDOSCOPEN

CANEXIS Endoscopie Oplossing is een complete en gebruiksvriendelijke applicatie met o.a. de volgende functionaliteiten:

  • planning van de onderzoeken
  • grafisch realtime overzicht van de patiëntenflow
  • registratie en tracering van de endoscoop informatie
WEES GERUST OVER DE GESCHIEDENIS VAN UW ENDOSCOPEN

Weten wat er gebeurd is met uw endoscopen is van groot belang. Bij welke patiënten is een specifieke endoscoop ingezet? Wie heeft de endoscoop gereinigd, en wanneer? Welk reiniging- en desinfectieapparaat is gebruikt? En wanneer is de endoscoop voor het laatst in onderhoud geweest?
Met de Canexis Endoscopie Oplossing heeft u meteen alle stappen die een endoscoop doorloopt goed gedocumenteerd.

Vraag meer informatie aan over CANEXIS™ Endoscopie Oplossing

Indien u meer informatie wenst kunt u onderstaand formulier invullen en versturen. Hartelijk dank voor uw interesse in Cantel Medical.