Privacyverklaring

Medivators B.V. Website Privacybeleid

We stellen het op prijs dat u de tijd neemt om dit Privacybeleid te lezen. Het is van toepassing op uw gebruik van de https://www.cantelmedical.eu/nl/ website. Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u de website bezoekt en gebruikt en hoe wij deze gegevens gebruiken en opslaan, indien van toepassing. Persoonsgegevens zijn gegevens die, direct of indirect, aan u zijn verbonden, bijv. uw naam, adres, organisatie, telefoonnummer en e-mailadres.
De vereisten in het Privacybeleid zijn onderworpen aan de relevante wet- en regelgeving van uw land, regio en rechtsgebied. In het geval dergelijke wet- en regelgeving in tegenspraak is met de vereisten in dit Privacybeleid, zal de relevante wet- en regelgeving prevaleren boven de vereisten van het Privacybeleid.

1. Wie wij zijn

Wij zijn Medivators B.V. (ook wel “Cantel,” “we,” “ons” of “onze” genoemd in dit Privacybeleid). Contactgegevens kunt u vinden aan het einde van dit Privacybeleid.
We vinden het belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. Als onderdeel van onze toewijding aan privacy, voldoen we aan het EU-V.S. Privacy Shield Framework zoals dat is uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel (het “Privacy Shield”). Onze Amerikaanse partners hebben verklaard zich te zullen houden aan de privacyprincipes die worden uiteengezet in het Privacy Shield, inclusief de aanvullende principes, met betrekking tot de overdracht en bescherming van persoonsgegevens (de “Privacy Shield Principles”), die zijn ontvangen in het kader van hun Privacy Shield certificering, van de EU naar de V.S. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de normen uiteengezet in dit privacybeleid en de principes van het Privacy Shield, gelden de principes van het Privacy Shield voor wat betreft de relevante overdracht van persoonsgegevens.

Voor meer informatie over:

2. Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

We gebruiken de gegevens die worden verzameld op en via onze website om gebruikstrends te bepalen, onze diensten aan te bieden, te reageren op verzoeken en een persoonlijke ervaring te kunnen bieden op onze website. Deze persoonsgegevens vallen in verschillende categorieën:

2.1. Gegevens die aan ons worden verstrekt

Gegevens die we verzamelen als u formulieren invult of op andere wijze contact met ons opneemt, als u om marketingcommunicatie verzoekt (zie rubriek 3 Marketingcommunicatie voor meer details) of op enige andere wijze met ons communiceert. De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn nodig om u onze dienstverlening te kunnen aanbieden volgens Art. 6 par. 1 lit. b) AVG of worden gebruikt met uw toestemming volgens Art. 6 par. 1 lit. a) AVG (en u akkoord gaat met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door ons wanneer u ons een verzoek stuurt) of voor onze gerechtvaardigde belangen in het reageren op uw verzoek volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG.

Als u besluit deel te nemen aan een promotionele actie of wedstrijd kunnen we u vragen om uw naam, adres en e-mailadres, evenals om andere gegevens, in het kader van het verspreiden van promotionele aanbiedingen, het uitvoeren van de promotionele actie of wedstrijd en de kennisgeving aan de winnaars. Het kan nodig zijn dergelijke gegevens door te sturen naar distributiecentra of distributeurs. Echter zijn onze partners ermee akkoord gegaan om dergelijke persoonsgegevens die hen worden aangeleverd vertrouwelijk te behandelen en te beschermen, tenzij u ermee akkoord gaat dat deze gegevens worden gedeeld met andere fabrikanten.

2.2. Gegevens die rechtstreeks worden verzameld als u onze website gebruikt

Als u contact met ons opneemt of u inschrijft voor onze marketingcommunicatie, kunnen we persoonsgegevens verzamelen om u een reactie te sturen of aan uw verzoek te voldoen. Daarnaast kunnen we online identifiers verzamelen, waaronder:

(i) Server logbestanden

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verstuurt uw browser de volgende gegevens naar onze server:

  • IP-adres
  • Datum en tijd van toegang
  • Hoeveelheid verstuurde gegevens
  • Referrer URL (de website die u naar onze website heeft doorgestuurd)
  • Uw browsertype
  • Uw besturingssysteem.

Deze gegevens hebben we nodig om onze website en de inhoud ervan op toepasselijke wijze aan te kunnen bieden en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te kunnen waarborgen. Over het algemeen worden de logbestandgegevens door ons niet bewaard. We kunnen dit onder bepaalde omstandigheden gedurende maximaal zeven dagen bewaren voor het identificeren van technische problemen of veiligheidsincidenten (bijv. illegaal gebruik van de website, aanvallen door hackers, enz.). Wordt een veiligheidsincident vastgesteld, dan behouden we ons ook het recht voor om de logbestandgegevens zolang te bewaren als nodig is om onze juridische claims in verband daarmee te vervullen en kunnen deze ook voor dat doel beschikbaar worden gesteld aan derden (bijv. aan een onderzoeksinstantie).

Het aanbieden van onze website en de inhoud ervan aan u en het waarborgen van de stabiliteit en veiligheid van onze website, inclusief het nastreven van juridische claims, zijn nodig voor onze legitieme belangen volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG

(ii) Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser als u een website bezoekt. Cookies kunnen verschillende doelen hebben, van technische ondersteuning tot het volgen van gebruikersgedrag en het personaliseren van aangeboden advertentie inhoud. Afhankelijk van het soort cookie, kunnen deze voor verschillende tijdsperiodes in uw browser worden opgeslagen. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch. Echter hebben gebruikers de optie om de gebruikte cookies te bekijken, sommige of alle cookies te verwijderen of het toekomstig opslaan van cookies geheel uit te schakelen. Cookies kunnen geen programma uitvoeren, virussen overbrengen of spyware op uw computer installeren.

Cookies die op onze website worden gebruikt:

Wanneer u onze website bezoekt, worden bepaalde cookies ingeschakeld en gelezen door onze server als de website aan uw browser wordt aangeboden. Deze staan vaak bekend als “eerstepartijcookies”. Bepaalde cookies kunnen ook worden geplaatst en gelezen door derde partijen die hun diensten aan ons verlenen. Specifiek maken we gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies: We maken gebruik van sessie- of technische cookies. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het tijdelijke geheugen van uw computer; ze worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Ze bieden technische ondersteuning voor het gebruik van onze website. Sessie cookies maken het mogelijk om naar een volgende pagina van de website te gaan en te worden herkend als dezelfde gebruiker, zodat bijv. uw taalinstelling gelijk blijft als u naar een volgende pagina gaat. Dit zijn essentiële cookies en het gebruik ervan is nodig in het kader van onze legitieme belangen om u de website te kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over het gebruik van de individuele cookies, kunt u de opt-out-pagina's bezoeken op http://youronlinechoices.eu of klikken op “instellingen” in de pop-up kennisgeving van toestemming op onze website.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn noodzakelijk voor de genoemde doelen om onze legitieme belangen te beschermen, evenals die van derde partijen volgens Art. 6 par. 1 lit f) AVG, of worden in ieder geval verwerkt met uw toestemming, die wordt verkregen via de bovengenoemde pop-up kennisgeving van toestemming.

Cookies beheren en uitschakelen:

De knop “instellingen” op de pop-up van kennisgeving van toestemming op onze website maakt het mogelijk om bepaalde cookies uit te schakelen. De meeste browsers bieden ook de mogelijkheid om het automatisch plaatsen van cookies op uw computer uit te schakelen. Normaal gesproken vindt u deze instellingsoptie in uw browser onder “gegevensbescherming”. De procedure voor het beheren van cookies kan per browser verschillen.

Mogelijk kunt u niet alle functionaliteiten van onze website gebruiken als u cookies blokkeert in uw browserinstellingen.

3. Marketing Communicatie

Als u op een formulier aangeeft of op andere wijze contact met ons zoekt om marketingcommunicatie van ons te ontvangen, sturen we u dergelijke communicatie in overeenstemming met uw verzoek en met behulp van de contactgegevens die u verstrekt. U kunt ons altijd verzoeken dergelijke communicatie stop te zetten door ons een e-mail te sturen of door gebruik te maken van de link voor “afmelden” die u vindt in iedere marketingcommunicatie.

We bieden marketingcommunicatie met informatie over onze producten en diensten. Gebruikers zullen alleen marketingcommunicatie ontvangen als zij zich hiervoor inschrijven en de persoonsgegevens verstrekken waarom wordt verzocht in het kader van dergelijke communicatie. Om u in te schrijven voor marketingcommunicatie hebben wij nodig: uw e-mailadres, voor- en achternaam, functienaam en organisatie.

We maken gebruik van de diensten van “Box”, een Cloud Content Management (CCM)-platform voor gegevensopslag; deze dienst wordt aangeboden door Box, Inc., 900 Jefferson Ave, Redwood City, CA 94063, V.S. (“Box”). Ook maken we gebruik van de marketingdiensten van “Mailchimp”, een marketingplatform voor bedrijven, voor het beheer van nieuwsbrieven; deze dienst worden aangeboden door The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Lean Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, V.S. (“Mailchimp”).

Uw e-mailadres en, indien van toepassing, de overige persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de inschrijving, worden opgeslagen op de servers van Box. Deze gegevens worden ook gebruikt door Mailchimp om u namens ons marketingcommunicatie te sturen en e-maildistributie te analyseren. Wanneer u marketingcommunicatie opent, wordt door uw browser een “web-beacon” opgehaald, een bestand ter grootte van een pixel dat zich bevindt in de e-mail, vanuit de servers van Mailchimp in de V.S. Zo worden technische gegevens, zoals informatie over uw browser, systeem, IP-adres en de tijd van openen, verwerkt. Daarnaast verzamelt Mailchimp gegevens over of de ontvangers de e-mail openen, wanneer zij deze openen en op welke links wordt geklikt. We verzamelen deze gegevens exclusief voor statistische doeleinden en om de inhoud van onze marketingcommunicatie te kunnen aanpassen aan de voorkeuren van onze abonnees en om een betere service te kunnen bieden. Er wordt op basis van deze gegevens geen gebruikersprofiel gecreëerd.

We hebben daarnaast een gegevensverwerkingsovereenkomst met Box en Mailchimp, waardoor deze dienstverleners de plicht hebben de persoonsgegevens van onze gebruikers alleen te verwerken volgens onze instructies.

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van dergelijke marketingcommunicatie is uw toestemming volgens Art. 6 par. 1 lit. a) AVG. De wettelijke basis voor de gebruikmaking van Box en Mailchimp, statistische beoordelingen door ons en het vastleggen van de abonnementsgegevens is ons legitieme belang bij het bieden van een gebruiksvriendelijke en veilige marketingcommunicatiedienst, evenals bij het verbeteren van onze marketing, die zowel onze zakelijke belangen dient als de verwachtingen van onze gebruikers, volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG.

U kunt uw toestemming voor het ontvangen van marketingcommunicatie op elk moment intrekken. Gebruik de link “afmelden” onderaan elke marketingcommunicatie om u uit te schrijven voor het ontvangen van marketinge-mails of neem schriftelijk contact met ons op (zie de contactgegevens in rubriek 12 Contactgegevens en overige informatie). Geef daarbij aan voor welke methode van marketingcommunicatie u zich wilt afmelden of dat u zich voor al onze marketingcommunicatie wilt afmelden. We dienen op te merken dat wij u niet kunnen voorzien van marketingcommunicatie zonder de ondersteuning van de diensten van Box en Mailchimp.

Uw persoonsgegevens die zijn verstrekt om marketingcommunicaties te kunnen ontvangen, zullen worden verwijderd als u uw toestemming intrekt, tenzij deze moeten worden bewaard om juridische claims na te streven of te verdedigen. De wettelijke basis voor deze opslag zijn onze legitieme belangen voor het nastreven of verdedigen van juridische claims volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Daarnaast kunnen we doorgaan met het verwerken van dergelijke gegevens als dit is toegestaan op basis van een andere pertinent wettelijke basis, waaronder een wettelijke verplichting (bijv. wettelijk recht, gerechtelijk bevel, op bevel van autoriteiten, enz.) volgens Art. 6 par. 1 lit. c) AVG.

4. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door derden

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen derde partijen persoonsgegevens van uw verzamelen zoals in deze rubriek staat beschreven. De meeste derde partij dienstverleners zullen alleen gegevens verzamelen namens ons en niet voor hun eigen zakelijke doelen. Als gegevens worden verzameld en gebruikt voor zakelijke doelen van een derde partij, dan gebeurt dit alleen op basis van een contractuele afspraak tussen ons en de respectievelijke derde partij. We zullen in dat geval de derde partij verplichten om de verzamelde gegevens alleen te gebruiken voor de doelen die staan beschreven in de contractuele regeling.

4.1  Dienstverleners

Box is de dienstverlener die de cloud data-opslag verzorgt zoals hierboven vermeld in rubriek 3 (Marketingcommunicatie); in de context van de rol van gegevensbeheerder houdt Box zich aan bindende zakelijke regelgeving (deze kunt u vinden op https://cloud.app.box.com/v/BoxProcessorBCRs), waarmee men beschermende maatregelen biedt voor de overdracht en beveiliging van persoonsgegevens van de EU naar de V.S.; daarnaast bevat onze gegevensverwerkingsovereenkomst met Box de standaard contractclausules voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU, zoals is geïmplementeerd door de Europese Commissie.

Mailchimp is de dienstverlener die de distributie van marketingcommunicatie via e-mail verzorgt, tevens hierboven gespecificeerd in rubriek 3 (Marketingcommunicatie); onze gegevensverwerkingsovereenkomst met Mailchimp omvat ook de standaard contractclausules voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU, zoals is geïmplementeerd door de Europese Commissie.

4.2    Links

Als u op onze website op een link klikt die u naar de website van een andere websiteprovider brengt, zal deze websiteprovider waarschijnlijk ook bepaalde gegevens van u verzamelen; het gaat daarbij waarschijnlijk ten minste om de gegevens die hierboven staan beschreven in rubriek 2.2(i). Deze gegevens worden echter niet namens ons verzameld, noch hebben we hier enige controle op en of maken we er gebruik van. We zijn daarom niet wettelijk verplicht of in staat om u enige informatie te verschaffen over welke gegevens worden verzameld als u op een dergelijke link klikt. Websites van derden hebben hun eigen privacybeleid, hetgeen kan verschillen van ons beleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor de websites van derden; u gebruikt deze op eigen risico.

5. Overdracht van persoonsgegevens/Ontvangers van persoonsgegevens

Zoals hierboven beschreven in rubriek 4 (Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door derden), staan we bepaalde derde partijen toe om persoonsgegevens van u te verzamelen. Zie rubriek 4 (Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door derden) voor meer informatie over de ontvangers van persoonsgegevens.

Let erop dat onze verwerking van uw persoonsgegevens omvat dat bepaalde personen, met name onze marketing- en IT-afdeling, mogelijk toegang hebben tot uw gegevens voor de doelen die staan beschreven in dit Privacybeleid.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met onze samenwerkende partners, in overeenstemming met de doelen waarvoor de persoonsgegevens oorspronkelijk zijn verzameld of anderszins legaal kunnen worden verwerkt. Onze Amerikaanse partners nemen deel aan, en hebben verklaard zich te houden aan de principes van het EU-V.S. Privacy Shield Framework.

Over het algemeen zullen we uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is om een contract met u uit te voeren of als we een wettelijke verplichting hebben of op basis van een wettelijk bindend bevel van een autoriteit of rechtbank.

Daarnaast behouden we ons over het algemeen het recht voor om gebruik te maken van derden om persoonsgegevens namens ons te verzamelen en verwerken (bijv. hosting providers of IT-dienstverleners, waaronder de partijen die gespecificeerd staat in rubriek 4.1). Zij ontvangen slechts de hoeveelheid gegevens die nodig zijn voor de toegewezen taak.

Dergelijke dienstverleners worden gewoonlijk gecontracteerd als “gegevensverwerkers” en het is hen alleen toegestaan gegevens te verwerken op basis van door ons gegeven instructies; bovendien worden zij alleen gecontracteerd na te hebben aangetoond dat zij beschikken over de benodigde kwalificaties voor een gegevensverwerker zoals staat beschreven in de AVG. De wettelijke basis voor het gebruik van derden en de daarmee samenhangende overdracht van persoonsgegevens kan, afhankelijk van de omstandigheden, een uitvoering betreffende van een contract volgens Art. 6 par. 1 lit. b) AVG of legitieme zakelijke belangen volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG. Op voorwaarde dat we gegevensverwerkers selecteren en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en andere toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, zijn we van mening dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij het gebruik van derden als gegevensverwerkers.

6. Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

In sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EU of de Europese Economische Ruimte.

We kunnen persoonsgegevens overdragen naar onze partners in de V.S. volgens het EU-V.S. Privacy Shield Framework (zoals hierboven beschreven in rubriek 1 (Wie wij zijn), evenals naar de derde partij dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verzamelen en verwerken (zie ook rubriek 4.1 en rubriek 5), gevestigd in de V.S., volgens onze gegevensverwerkingsovereenkomst met hen, inclusief implementatie van standaard contractclausules betreffende de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU.

Als u meer informatie wenst of details betreffende de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen voor de overdracht van gegevens, kunt u contact opnemen aan de hand van de hieronder genoemde contactgegevens. .

7. Uw rechten

Vrijwillige verstrekking van informatie: Met uitzondering van de benodigde gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze website, zoals hierboven beschreven, staat het u vrij om ons persoonsgegevens naar keuze te verstrekken. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan echter betekenen dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Toegang: U heeft op eender welk moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonsgegevens. Dit omvat ook het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verzamelen en, als dat het geval is, toegang tot uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen heeft u recht om te verzoeken om correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar: In bepaalde gevallen, inclusief wanneer de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen van de gegevensbeheerder, heeft u ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie; in dit geval zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden kunnen aantonen voor de verwerking ervan, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. U kunt meer details opvragen betreffende onze legitieme belangen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft u op eender welk moment het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketingdoeleinden, waaronder profilering in verband met dergelijke direct marketing doeleinden.

Portabiliteit: U heeft tevens het recht op portabiliteit van gegevens (d.w.z. het opvragen van een kopie van uw persoonsgegevens voor de overdracht naar andere providers) binnen bepaalde beperkingen.

Toestemming: Als we persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld omdat u contact met ons opneemt of u aanmeldt voor onze direct e-mail-marketingcommunicatie, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken, zoals uitgelegd in rubriek 3 (Marketingcommunicatie). Houd er rekening mee dat het intrekken van toestemming alleen effect heeft op de toekomst. De verwerking van gegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking hiervan wordt niet ongeldig of illegaal als de toestemming wordt ingetrokken. Als u uw toestemming intrekt met betrekking tot communicatie die aan ons is gericht via het contactformulier, zijn we mogelijk nog steeds verplicht om uw persoonsgegevens op te slaan zoals gespecificeerd in rubriek 3 (Marketingcommunicatie). Als u uw toestemming intrekt met betrekking tot direct marketing communicatie, ontvangt u geen verdere marketingcommunicatie meer.

Wenst u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, neemt u dan contact op met marketingbenelux@cantel.com . Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, moeten we u correct kunnen identificeren.

Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de daarvoor bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. Bewaren van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u een account heeft bij ons, voor zover nodig om onze diensten aan u te kunnen verlenen of zoals anderszins staat beschreven in dit Privacybeleid of is toegestaan in de AVG. We behouden ons in ieder geval het recht voor om gegevens voor een langere periode te bewaren als dit vereist is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke plichten volgens Art. 6 par. 1 lit. c) AVG, of voor het aanspraak maken op, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken (gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 par. 1 lit. f) AVG).

Als wij uw persoonsgegevens niet meer hoeven te verwerken, zoals hierboven beschreven, worden deze uit onze systemen verwijderd. Waar dat is toegestaan, zullen we uw persoonsgegevens ook verwijderen op uw verzoek. Als u een verzoek tot verwijdering wilt indienen of als u vragen heeft over hoe en waarom wij gegevens bewaren, kunt u contact met ons opnemen op de wijze zoals staat vermeld aan het einde van dit Privacybeleid.

9. Beveiliging/veiligheidsmaatregelen

We implementeren toepasselijke technische en organisatorische maatregelen ter bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens. Houd u er echter rekening mee dat we de veiligheidsrisico's die samengaan met het bewaren, opslaan en overdragen van persoonsgegevens niet volledig kunnen elimineren.

10. Minderjarigen

De website is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar. We zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen jonger dan 18 jaar.

Houd er rekening mee dat de minimumleeftijd kan verschillen afhankelijk van het land/de regio en de plaatselijke wetgeving. Bent u ervan op de hoogte dat een minderjarige ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder(s), neem dan contact met ons op via marketingbenelux@cantel.com .

Als we ons ervan bewust worden dat een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder(s), zullen we stappen ondernemen om de gegevens te verwijderen en het account van de minderjarige op te zeggen. Enige communicatie die wordt herkend als afkomstig van een minderjarige jonger dan 18 jaar zal niet worden bewaard.

11. Bijwerkingen en wijzigingen van dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Lees dit Privacybeleid door en neem contact met ons op, zoals hieronder beschreven, als u vragen heeft.

12. Contactgegevens en overige informatie

We hebben een aanspreekpunt voor de privacy van gegevens ingesteld, dat verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot dit Privacybeleid.

Heeft u vragen over dit Privacybeleid, inclusief vragen over het uitoefenen van uw wettelijke rechten, neemt u dan contact op met ons op:

Medivators BV
Amerikalaan 110
6199 AE Maastricht Airport
Nederland

of via e-mail op marketingbenelux@cantel.com.