Schade aan endoscopen
Home · Nieuws · Minimaliseer het aantal beschadigde endoscopen

Minimaliseer het aantal beschadigde endoscopen

In samenwerking met het bedrijf Rescope is er gedurende de Educatieve Online Lunchsessie van Cantel gesproken over veelvoorkomende beschadigingen aan endoscopen, de oorzaken hiervan en mogelijke oplossingen om schades te minimaliseren. Gelet op de grote belangstelling voor dit onderwerp is ervoor gekozen een paar interessante punten te delen op het gebied van schade aan endoscopen en endoscoop reparatie. Want, schades aan endoscopen komen onnodig vaak voor, brengen extra kosten met zich mee en zorgen voor grote infectierisico’s. Door op een aantal zaken te letten, kan dit geminimaliseerd worden!

Infectierisico’s die voortkomen uit schades aan endoscopen

Doordat endoscopen gevoelig zijn voor schades zijn er ook grotere risico’s op infecties. Door scheuren, krassen, deuken, knikken of welke andere soorten beschadigingen worden de infectierisico’s hoger. Door beschadigingen ontstaan er plekken waar vuil zich kan ophopen en nestelen. Dit maakt het moeilijker om vuil te verwijderen, waardoor er biofilm formatie kan plaatsvinden. Op deze manier komen er infectierisico’s voort uit schades, met alle gevaren voor de patiënt.

Verschillende soorten schade aan endoscopen

Vaak ontstaan beschadigingen aan endoscopen onbewust en perongeluk. Door te weten welke soorten schades er bij endoscopen voorkomen, kunnen we ze makkelijker onderscheiden en mogelijk minimaliseren. In dit stuk onderscheiden we twee soorten schades:

Schade aan een endoscoop door slijtage
Dit ontstaat door het gebruik van de endoscoop, net zoals bij elk ander product zal bij gebruik slijtage plaatsvinden. Bij een endoscoop zijn punten van slijtage:

 • De beeld- en lichtgeleidermantel
 • De kabels
 • Het cardanrubber
 • De verlijming
 • De seals van de lensen

Het is dus van belang om deze punten in de gaten te houden, zodat ergere schade tijdig voorkomen kan worden.

Schade aan een endoscoop door toedoen van de gebruiker
Dit zijn schades die meestal onbewust of per ongeluk worden aangebracht door de gebruiker. Dit kan zijn schade door:

 • Het schrapen van instrumentarium
 • Het stoten tijdens de behandeling
 • Schade tijdens het transport
 • Het doorbuigen van een endoscoop
 • Schade gedurende de (voor)reiniging
 • Schade tijdens het ophangen van de endoscoop in de droogkast

Niemand brengt deze schades opzettelijk aan, maar vaak kunnen ze wel voorkomen worden.

De meest voorkomende oorzaken van schade aan een endoscoop

Zoals hierboven is toegelicht zijn er diverse soorten schades te onderscheiden. Deze schades kunnen op een groot aantal verschillende manieren tot stand komen. De schades door slijtage zijn in veel gevallen niet te voorkomen, maar gebruikersschade aan endoscopen kan in veel gevallen voorkomen worden. De meest voorkomende oorzaken van gebruikersschade zijn:

Stootschade aan endoscopen

Het gebeurt regelmatig dat iemand per ongeluk ergens met de endoscoop tegenaan stoot. Dit kan gebeuren tijdens het transport, tijdens de reiniging, tijdens het opbergen in de droogkast of tijdens een andere handeling. Er zijn genoeg momenten waarop stootschade kan ontstaan.

Hoe kan stootschade bij endoscopen voorkomen worden?

Een optie om de risico’s op stootschade te minimaliseren is door gebruik te maken van een cassette systeem. Hierbij wordt de endoscoop na de manuele reiniging in een cassette geplaatst. De cassette wordt vervolgens in de endoscoop reinigings- en desinfectiemachine geplaatst, waarna de endoscoop in de cassette blijft liggen en vervolgens in het droog- en opslagsysteem wordt geplaatst.

Cassette systeem voor het transporteren van endoscopen.
Cassette systeem voor het transporteren van endoscopen.

Knikschade bij endoscopen

Een veelvoorkomende gebruikersschade bij endoscopen is knikschade. Dit is de benaming voor een knik in het biopsiekanaal. Deze knikken kunnen op verschillende manieren ontstaan. Denk hierbij aan enkele knikken door het excessief buigen van een endoscoop. Dubbele knikken ontstaan meestal doordat een endoscoop tussen de deur van de droogkast zit, terwijl deze wordt gesloten.

Dubbele knik in het biopsiekanaal van een endoscoop
Dubbele knik in het biopsiekanaal van een endoscoop
Enkele knik in het biopsiekanaal van een endoscoop
Enkele knik in het biopsiekanaal van een endoscoop

Hoe kan knikschade bij endoscopen voorkomen worden?

De risico’s op knikschade zijn eenvoudig te minimaliseren. Let altijd goed op of de endoscoop niet tussen de deur van de droogkast hangt voordat deze wordt dicht getrokken. Het excessief buigen van een endoscoop is te voorkomen door altijd de natuurlijke krulling van de endoscoop aan te houden en deze niet extra te buigen.

Voorkom onnodige schade aan endoscopen!

Zoals uit bovenstaande is gebleken, zijn er voldoende oplossingen om onnodige schades aan endoscopen te voorkomen. Vaak zijn onvoorzichtigheid en een gebrek aan tijd de oorzaken van deze schades. Dit is zonde en het kan opgelost worden door risico’s te minimaliseren door gebruik te maken van geschikte producten, het werkproces te optimaliseren en kennis te vergroten.

Vanuit Cantel zijn er diverse mogelijkheden om te helpen bij het optimaliseren van jullie processen. Er kan gratis deelgenomen worden aan de Educatieve Online Lunchsessies, product samples kunnen aangevraagd worden en natuurlijk kan er via ons contactformulier een adviesgesprek aangevraagd worden met de Clinical Specialist van Cantel BeNeLux, Maike Koningstein PhD.